Programma 2016

13 juni – Dierenwelzijn

Sprekers: Marianne Thieme, Christine Teunissen, Henk Massink, Johan Graafland

Mededeling: Helaas kregen wij de mededeling dat Marianne Thieme verhinderd is. Gelukkig kan de avond wel doorgaan omdat de Partij voor de Dieren een goede vervanger stuurt, namelijk: Christine Teunissen (senator PvdD).

Christine Teunissen spreekt over:

de verhouding tussen rechten van dieren en van religieuze rechten van mensen i.v.m. ritueel slachten.

Henk Massink spreekt over het volgende onderwerp:

Hoe staat het met het dierenwelzijn in de veehouderij? Twee factoren spelen in het debat over het welzijn van dieren in de Nederlandse veehouderijsector een rol: de intensivering van de landbouwproductie en de emancipatie van het dier. Volgens Henk Massink loopt Nederland internationaal voorop in het toepassen van eisen op het gebied van dierenwelzijn. Maar is dat ook voldoende?

Johan Graafland zal ingaan op

de vraag of het bijbels en of ethisch noodzakelijk is om vegetarisch te eten.

Zoals altijd gelden deze tijdstippen:

  • zaal open om 19:30
  • start programma: 20:00
  • einde programma: 22:00
  • einde borrel: als de laatste weggaat.

Aanmelden

JansDebat #2 met André Rouvoet – 26 juni 2014

Hoe houden wij de zorg solidair en bevlogen?

foto RouvoetDe zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Onder invloed van de economische crisis zijn ingrijpende maatregelen getroffen om de kosten te beheersen. Vanwege de toenemende concurrentie worden zorgprocessen steeds bedrijfsmatiger georganiseerd. Zorgmanagers persen hun personeel in het harnas van strak geklokte taken. Het contact met de zorgontvangers verschraalt en daarmee ook het werkplezier en motivatie van medewerkers. Hoe voorkomen wij dat zorgverleners op de werkvloer gedemotiveerd en uitgeblust raken en de bevlogenheid verdwijnt? Kostenbeheersing vormt ook de achtergrond van de decentralisatie van de jeugdzorg, de ouderenzorg en de zorg voor langdurig zieken. De gedachte is dat gemeenten het dichtst bij de zorgvragers zitten en daardoor deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kunnen leveren. De gemeente krijgt de regie, maar heeft tot nu toe weinig ervaring met een zorgvuldige selectie van de zorgbehoeften en met zorgaanbieders. De snelheid waarmee deze verandering wordt geïmplementeerd baart velen zorgen, mede doordat de beschikbare middelen afnemen door stevige bezuinigingen. Een groot pijnpunt vormt de ouderenzorg. 40 procent van de gemeenten denkt dat zij niet of moeilijk in staat is de zorg voor zieke ouderen en gehandicapten volgend jaar te organiseren met het beschikbare budget. Ook de aanscherping van zorgindicaties en de leegstand en sluiting van verzorgingshuizen die daarop volgen geven veel onrust. Een verhuizing is voor ouderen een ingrijpende gebeurtenis. Velen van hen hebben het gevoel aan hun lot te worden overgelaten. Hoe kan de zorg op een verantwoorde manier worden aangepast aan de eisen van de tijd, zonder dat de solidariteit over boord wordt gezet? Dit soort vragen over de spanning tussen betaalbaarheid en solidariteit en bevlogenheid in de zorg staan centraal op het Jansdebat van 26 juni. Op deze avond zal voormalig minister van Jeugd en Gezin André Rouvoet en nu voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland met vier Gouwenaren uit de lokale politiek en zorgsector in debat gaan en worden uitgedaagd om zijn visie te geven op de dilemma’s in de zorg. Vanaf 19:30 uur bent u welkom, het debat start om 20:00. De bijeenkomst wordt gehouden in de St Jan, te bereiken via de hoofdingang. De kosten bedragen 5 euro, te voldoen bij entree. Dat is inclusief de koffie en de borrel achteraf. Aanmelden kan per e-mail aan: aanmelden@jansdebat.nl

De economie van goed en kwaad

In 2012 publiceerde de Tsjechische filosoof-econoom Tomáš Sedláček het spraakmakende boek De Economie van goed en kwaad. De zoektocht naar economische zingeving van Gilgamesh tot Wall Street. Het boek laat zien waarom ethiek altijd belangrijk is geweest voor economie en ook behoort te zijn. Volgens Sedláček is kennis van oude mythen en verhalen nodig om werkelijk inzicht in economie te krijgen.

In twee publiekslezingen zal stadsgenoot prof. dr. Johan Graafland ingaan op het boek van  Sedláček. Johan Graafland is hoogleraar economie, onderneming en ethiek en doceert Filosofie van de Economie en Economische Ethiek aan de Universiteit van Tilburg. De onderwerpen van de twee lezingen zijn:

  • 6 maart – De economie in de oudheid, Mandeville en Adam Smith
  • 20 maart – Ketterse ideeen en toepassing op huidige economische vraagstukken

Vanaf 20.00 uur bent u welkom en wordt koffie geserveerd. De lezing is van 20.15 tot 21.00 uur. Na afloop is er gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. De avond duurt tot 21.30 uur.

De slides van 6 maart.

De slides van 20 maart.

Kosten per avond: 5 euro, te voldoen bij entree. Dat is inclusief een kopje koffie.