Programma 2019

9 april – klimaatakkoord, spiritualiteit en draagvlak

Verslag van het debat:

Gouda is goed op weg met haar klimaatambities, betoogde wethouder Hilde Niezen dinsdagavond. “De eerste stappen zijn genomen. Wij waren pilotregio bij de Regionale Energiestrategie. Nu zijn wij een eind op weg met onze transitievisie voor warmte, waardoor wij goed in beeld krijgen welke wijken de beste mogelijkheden tot verduurzaming van de energiehuishouding hebben. Binnenkort zijn deze wijken aan zet. Bewoners en de gemeente gaan samen bepalen wat in hun wijk gaat gebeuren”, vertelde de wethouder.

Niezen deed deze uitspraken dinsdagavond tijdens een debat, gehouden in de Sint Jan. Naast Niezen spraken Peter Vermaat, CEO van Enexis en deelnemer aan de klimaattafels, en de Tilburgse professor Erik Borgman. Johan Graafland, hoogleraar bedrijfsethiek, was debatvoorzitter. Het debat werd georganiseerd door vrijwilligers uit de Protestantse Kerk van Gouda.

Borgman hekelde de in zijn ogen te Protestantse benadering van het Nederlandse klimaatdebat. “Het debat lijkt alleen maar over techniek en rendement te gaan. Maar de belangrijkste gevolgen laten zich niet in termen van geld uitdrukken. Hoeveel leed van de allerarmsten staat tegen elke klimaateuro? Want zij zijn de mensen die het meeste nadeel van de klimaatverandering ervaren. En hoe komen wij erbij aantasting van de natuur zomaar te accepteren? De natuur heeft intrinsieke waarde, los van de mens!”.

Vermaat vertelde dat de klimaattafels niet bezig zijn om iedereen van het gas af te krijgen, maar alle mogelijke verduurzaming meenemen. “Alleen voor nieuwbouw is volledige gasloosheid aan de orde. Voor bestaande woningen zijn er andere opties, inclusief gas uit biomassa. Een hybride warmtepomp hoeft niet meer dan €5000 per woning te kosten en verdient zich snel terug” rekende hij voor.

Tijdens het sprekersforum kon het publiek de sprekers vragen stellen. “Is waterstof een haalbaar alternatief voor aardgas?” werd gevraagd. Volgens Vermaat zou dat pas een goede optie zijn als er een overvloed aan groene elektriciteit beschikbaar was, dus niet in de komende tien jaar. “Moeten wij aan de slag met kernenergie?” Borgman huiverde bij de gedachte, terwijl Vermaat vond dat het nu niet aan de orde is

Sprekers:

  • Erik Borgman, hoogleraar theologie in Tilburg
  • Hilze Niezen, wethouder te Gouda
  • Peter Vermaat, CEO van Enexis

Duurzaamheid is een thema dat erg hoog op de beleidsagenda staat. In Nederland hebben overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties door middel van klimaattafels uitvoering plannen ontwikkeld om uitvoering te geven aan de richtlijnen die in het Parijs akkoord in 2015 tot stand zijn gekomen. Alhoewel er steeds meer indicaties zijn dat de onduurzame productie- en consumptiepatronen waar wij aan gewend zijn grote risico’s in zich bergen, is het buitengewoon uitdagend om deze trends daadwerkelijk om te buigen. Daadkrachtig beleid wordt niet alleen belemmerd door onzekerheid over de precieze gevolgen van allerlei maatregelen of onzekerheid in hoeverre andere landen ook hun steentje bijdragen. Het heeft ook te maken met het feit dat markten, die gedreven worden door eigenbelang, imperfect zijn, waardoor mensen geen rekening houden met de duurzaamheidsrisico’s die hun gedrag oplevert voor de samenleving als geheel. Daar komt nog bij dat wat elk individu hieraan bijdraagt, verwaarloosbaar is. De duurzaamheidsrisico’s die te maken hebben met de opwarming van de aarde, zijn immers het gevolg van de cumulatie van miljarden handelingen van alle mensen bij elkaar. Zelfs de CO2 uitstoot van heel Nederland telt op wereldschaal nauwelijks mee en heeft derhalve een minuscule invloed op de stijging van de temperatuur wereldwijd. Deze drie redenen maken dat duurzaamheid een van de grootste morele uitdagingen is waar de mensheid in onze tijd zich voor gesteld weet. Om die uitdaging succesvol aan te gaan is een nieuwe spiritualiteit nodig. Zijn wij als Nederlanders werkelijk bereid grootschalige investeringen te doen die vereist zijn om de doelstellingen van het Parijs akkoord te realiseren? Is het werkelijk nodig dat wij zo snel van het aardgas af moeten en iedereen elektrisch gaat rijden? Wat motiveert ons als individu of als gemeenschap om dat offer te brengen? En hoe moeten de kosten daarvan worden verdeeld: wie gaat het bijvoorbeeld betalen als Nederland van het gas af moet, wat is fair? In dit Jansdebat staat daarom de volgende vraag centraal: Welke spiritualiteit is nodig voor een duurzame samenleving, wat betekent dat voor ons eigen gedrag en hoe kunnen wij met elkaar de doeleinden van het klimaatakkoord bereiken?

Uiteraard krijgt u, als deelnemer aan het debat, ruim de gelegenheid om u in het gesprek te mengen.

De kosten voor het jansdebat zijn € 5,- per persoon. Daarvoor ontvangt u koffie vooraf, wat te drinken achteraf en een sterk inhoudelijk gesprek.

Zoals altijd gelden deze tijdstippen:

  • zaal open om 19:30
  • start programma: 20:00
  • einde programma: 22:00
  • einde borrel: als de laatste weggaat.

Aanmelden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *