Hilde Niezen

Hilde Niezen is wethouder duurzaamheid, verkeer en stedelijk beheer van de gemeente Gouda namens GroenLinks. Binnen haar portefeuille zijn Energietransitie en Klimaatadaptatie belangrijke projecten. Vanuit haar functie is ze ook voorzitter van het landelijk platform Slappe Bodem, voorzitter VNG bestuurdersnetwerk Klimaatadaptatie en Water en lid Stuurgroep Klimaatadaptatie namens de VNG.