Selecteer een pagina

Onder de naam Jansdebat organiseren we regelmatig debatavonden over actuele thema’s met gerenommeerde sprekers. De avonden worden georganiseerd in de St. Janskerk in Gouda en zijn toegankelijk voor iedereen uit Gouda of daarbuiten. De organisatie is in handen van een groep vrijwilligers uit de St. Janskerk met hart voor maatschappelijke onderwerpen en liefde voor het debat.

Jansdebat #13: Voorbij de politieke impasse: Op weg naar gerechtigheid in een gepolariseerde samenleving

Jansdebat #13: Voorbij de politieke impasse: Op weg naar gerechtigheid in een gepolariseerde samenleving

4962 4962 mensen hebben dit evenement bekeken.

In het politieke debat en (sociale) media is de polarisatie en verharding duidelijk zichtbaar. Maatschappelijke complexe thema’s zoals stikstof, klimaat, migratie, armoede en wonen vragen om inhoudelijke antwoorden die de samenleving vooruit moeten helpen. Echter, de realiteit is dat de extremen in posities en demonstraties alsmede de harde toon van het politieke debat de boventoon voeren. De politiek lijkt daardoor niet in staat de noodzakelijke stappen te zetten om de crisissen te lijf te gaan. Daarnaast bemoeilijken gebrek aan visie en leiderschap het politieke debat. Door deze impasse wordt het vertrouwen in de samenleving en in de democratie aangetast.

Toch kijken wij als Nederlanders naar de politiek voor oplossingen voor verschillende maatschappelijke problemen. De kernvraag die in dit Jansdebat centraal staat is daarom: Wat is er nodig om uit de politieke impasse te raken en tot rechtvaardige oplossingen te komen die recht doen aan de belangen die bij de diverse maatschappelijke vraagstukken op het spel staan?

De sprekers in dit Jansdebat zijn:
Gert-Jan Segers (oud-partijleider van de Christenunie) kijkt terug op 10 jaar actieve deelname aan de politiek, en maakt de balans op van zijn eigen rol en beschrijft hoe Nederland in die 10 jaar is veranderd.
Mohammed Mohandis is Tweede kamerlid namens de Partij van de Arbeid.
Marcelo Mooren is parlementair lobbyist en publiceerde deze zomer een boek over hoe populisme tegen te gaan (Vaste Grond: Nieuw houvast als alternatief voor Populisme).
Het debat wordt geleid door de Goudse burgemeester Pieter Verhoeve.

Inloop 19:30, debat begint om 20:00

Aanvullende details

Kosten - €5,00 (betalen aan de deur, contant of digitaal) (incl. koffie en borrel)

Aanmeldprocedure -

Om je te registreren voor deze gebeurtenis e-mail je gegevens naar registratie@jansdebat.nl

Registreer met behulp van webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Datum en tijd

24-10-2023 om 20:00

Share With Friends

Onder de naam Jansdebat organiseren we regelmatig debatavonden over actuele thema’s met gerenommeerde sprekers. De avonden worden georganiseerd in de St. Janskerk in Gouda en zijn toegankelijk voor iedereen uit Gouda of daarbuiten. De organisatie is in handen van een groep vrijwilligers uit de St. Janskerk met hart voor maatschappelijke onderwerpen en liefde voor het debat.